REGULÁTOR BASPELIN MRP

Regulátor Baspelin MRP
Servisní dokumentace MRP-P1
Servisní dokumentace MRP-T2
Stručná technická data

Regulátor MRP je panelový přístroj určený pro měření a indikaci jedné analogové veličiny a pro řízení malých regulačních okruhů. Může plnit funkce měřicí a indikační jednotky, limitního regulátoru, klouzavého regulátoru teploty, tlaku atd. Regulátor je možno zabudovat přímo do automatiky MA-2, nebo do panelu rozvaděče.

Připojením jednotky k automatice hořáku MA-2 lze zajistit klouzavou regulaci výkonu hořáku i jeho odstavení při dosažení zadané meze regulovaného parametru.


Technická data
Rozměry (ŠxVxH) 48 x 48 x 97 mm
Napájení 10-20 Vss nebo 9-15 V/50Hz
Příkon max. 2 VA
Spínací schopnost tři releové spínací kontakty 5 A při 230 V 50Hz
Vstupy: jeden analogový vstup volitelný odporový platinový teploměr Pt100
proudový 0..20mA (2..20mA, 4..20mA),
Pozor! MRP nemá zdroj pro proudový snímač
Montáž do panelu 1 až 10 mm, montážní otvor 43 x 43 mm

Typy regulace regulátoru MRP

  1. Modulující regulace
    Relé 1 snižuje výkon a relé 2 zvyšuje výkon tak, aby bylo dosaženo nastavené hodnoty. Relé 3 vypíná hořák do klidu. Vypínací teplota je nastavitelná uživatelem, nebo je dana diferencí od regulační teploty.
  2. Skoková regulace
    Relé 1 je sepnuto, dokud není dosaženo požadované nastavené meze. Relé 2 vypíná, pokud je teplota pod nastavenou mezí. Relé 3 odstavuje hořák do klidu. Vypínací teplota je nastavitelná uživatelem, nebo je dana diferencí od regulační teploty.