AUTOMATIKA HOŘÁKU MA2-P

Servisní dokumentace MA2-P
Stručná technická data
Verze MA2

Automatika je řešena jako univerzální - po stránce technických prostředků není rozdíl mezi automatikou pro řízení hořáku na spalování plynných nebo kapalných paliv. Standardní výbavu tvoří dva ionizační hlídače plamene. Všechny logické funkce automatiky - sekvenční automat, časování, vyhodnocení havarijních stavů apod. - zajišťují dva jednočipové mikropočítače řady 8051. Motor ventilátoru je spínán stykačem a je připojen přes tepelné jistící relé.

Rozhraní RS-485, tvořící standardní výbavu automatiky, umožňuje začlenění hořáku do systému mikropočítačového řízení technologie bez přídavných mezičlánků.Provedení automatiky MA-2
MA-2Pautomatika pro plynové hořáky, u nichž je motor ventilátoru spínán jedním stykačem.
MA-2O automatika pro hořáky na spalování kapalných paliv
MA-2V automatika pro hořáky, u nichž je motor ventilátoru spínán hvězda/trojúhelník. Tato automatika je dodávaná ve skříni (VxŠxH) 500 x 400 x 230 mm.

Technická data automatiky MA-2
Rozměry (Š x V x H) 325 x 310 x 170 mm
Hmotnost 4,45 kg
Stupeň krytí IP 30 s otevřeným krytem,
  IP54 se zavřeným krytem
Pracovní poloha svislá, odklon max. 45° od svislé polohy
Pracovní teplota 0 až 50 °C
Relativní vlhkost max. 80% bez kondenzace
Napájecí napětí 3 x 400/230 V, 50 Hz + A
Příkon 20 VA
Kmitočet napájecího napětí 50 ± 1 Hz
Odchylky napájecího napětí + 10, - 15%
Četnost startů max. 10x za hodinu
Citlivost hlídače plamene min. 2 µA
Doba provětrávání topeniště min. 30 s


Přehled verzí automatiky MA-2
Verze 2.1 monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku
Verze 2.4 monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj; nahrazena verzí 3.3
Verze 2.5 TMS, monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, prodloužené časy při kontrole těsnosti a předzápalu, odblokování poruchy externě; nahrazena verzí 3.0
Verze 2.6 monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, trvalé provětrávání topeniště při odstávce i při poruše
Verze 2.7 monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený dvěma ionizačními hlídači plamene, zapalování pomocí zapalovacího hořáku
Verze 2.8 jako verze 2.1, při odstavení do klidu otvírá sání vzduchového ventilátoru
Verze 2.9 monoblokový jednovýkonový hořák na spalování plynného paliva, s jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez servopohonu
Verze 3.0 TMS, monoblokový hořák na spalování plynného paliva, vybavený jedním nebo dvěma ionizačními hlídači plamene, bez zapalovacího hořáku, prodloužené časy při kontrole těsnosti a předzápalu, odblokování poruchy externě s kontrolou splnění podmínek pro start
Verze 3.1 monoblokový jednovýkonový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj, bez servopohonu
Verze 3.2 jako verze 2.7, kontrola těsnosti se provádí při zavřeném sání
Verze 3.3 monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s manostatem vzduchu nebo bez něj, hlídač plamene UV čidlo UVZ780
Verze 3.4 jako verze 2.1, prodloužená doba větrání na 3 minuty, prodloužená doba dovětrání 3 minuty
Verze 3.5 monoblokový hořák na spalování kapalného paliva, s jedním optickým hlídačem plamene (fotonka), s manostatem vzduchu nebo bez něj, s trvalým provětráváním topeniště při odstávce a při poruše
Verze 3.6 jako verze 2.1, prodloužená doba dovětrání 3 minuty řízená pomocným časovým relé
Verze 3.7 automatika pro kotel LUMEX
Verze 3.9 jako 2.1, s trvalým dovětráním i v poruše, s řízením servopohonu v odstávce a poruše, s rozšířeným komunikačním protokolem
Verze 4.0 jako 2.1, bez kontroly těsnosti

Další verze programového vybavení na konkrétní aplikace je možno objednat po dohodě.