REGULÁTOR BASPELIN CPM

Servisní dokumentace EQ-3
Servisní dokumentace EQ-21
Servisní dokumentace CCU-02
Stručná technická data
Verze (programové vybavení) jednotek CPM

Jednotka CPM je určena pro měření a indikaci čtyř analogových veličin a pro řízení malých regulačních okruhů. Může plnit funkce měřicí a indikační jednotky, limitního regulátoru, klouzavého regulátoru výkonu nebo polohy, regulátoru s automatickými časovými funkcemi, ekvitermního regulátoru apod. Konkrétní aplikace je určena zapojením vstupní části a použitým programovým vybavením. Jednotka CPM obsahuje čtyři releové výstupy (každý s jedním přepínacím kontaktem), pět binárních vstupů pro snímání síťového napětí a čtyři analogové vstupy, které mohou být uzpůsobeny na měření teplot pomocí snímačů Pt100, měření poloh pomocí odporových vysílačů 100 až 300W nebo měření napěťových a proudových signálů. Konstrukčně je jednotka řešena jako panelový přístroj 144x72mm, určený pro zabudování do panelu rozvaděče. Ovládání jednotky a předávání naměřených údajů je možné pomocí komunikační linky RS-485.


Technická data regulátoru CPM
Rozměry (ŠxVxH) 144 x 72 x 132 mm
Napájení 230 V 50 Hz, 5VA
Spínací schopnost čtyři releové výstupy 3 A při 230 V 50 Hz
Vstupní signály čtyři volitelné analogové vstupy: odporový platinový teploměr Pt100,
odporový snímač 100 až 300ohm,
proudový 0..20mA (2..20mA, 4..20mA),
napěťový 0..10V (0..1V, -1V..1V atd.).
pět binárních vstupů 230V, 50 Hz.
Komunikační kanál RS-485
Montáž do panelu 1 až 10 mm, montážní otvor 137 x 67 mm
Programové vybavení regulátorů baspelin CPM a baspelin CPML
Ekvitermní regulátor EQ-3 Jeden okruh třístavové ekvitermní regulace s výstupem pro ovládání chodu oběhového čerpadla, provoz podle týdenního nebo jednoho ze tří denních programů, možnost regulace na konstantní teplotu nebo regulace podle dvou topných křivek s možností posuvu, možnost nastavení prahu venkovní teploty pro blokování provozu, jeden okruh pro ovládání ohřevu teplé užitkové vody s jednoduchým časovým programem, možnost indikace stavu pěti binárních obvodů.
Dvouokruhový ekvitermní regulátor EQ-23 Dva okruhy třístavové ekvitermní regulace, provoz podle týdenního nebo jednoho ze čtyř denních programů, možnost regulace na konstantní teplotu nebo regulace podle jedné ze dvou topných křivek s možností posuvu, možnost nastavení prahu venkovní teploty pro blokování provozu. Možnost indikace stavu pěti binárních obvodů.
Čtyřkanálový termostat CCU-02 Měření teploty vzduchu ve čtyřech sekcích pomocí odporového platinového teploměru Pt100, spínání topení v jednotlivých sekcích podle nastaveného programu, provoz sekcí může být řízen jedním z deseti denních nebo jedním ze čtyř týdenních programů, každý denní program se může skládat až ze čtyř časových úseků, blokování provozu jednotlivých sekcí přivedením napětí poruchové signalizace na odpovídající binární vstup, blokování provozu všech sekcí přivedením napětí poruchové signalizace na pátý binární vstup.
Ovládání klimatizace R1 Měření teploty vzduchu ve čtyřech sekcích pomocí odporového platinového teploměru Pt100, spínání topení (chlazení) v jednotlivých sekcích dle nastaveného programu, provoz sekcí může být řízen jedním z šesti denních nebo jedním ze šesti týdenních programů, každý denní program se může skládat až ze šesti časových úseků, blokování provozu jednotlivých sekcí přivedením napětí poruchové signalizace na odpovídající binární vstup, přepínání režimu zima / léto (topení / chlazení) přivedením napětí na pátý binární vstup.
Malá vodní elektrárna V1 Měření výkonu v jednotlivých fázích generátoru, zpětněwattová ochrana, kontrola nesymetrie fází, měření napětí fází (volba pomocí přepínače) binární vstupy pro externí ochrany (frekvenční, přepěťová, podpěťová, tepelná a pod.)

Další verze programového vybavení na konkrétní aplikace je možno objednat po dohodě.