Jednotka releových výstupů DRO

Jednotka reléových výstpů DRO

Jednotka reléových výstupů baspelin DRO je určena ke spolupráci s řídicími systémy, schopnými komunikovat s externími rozšiřujícími jednotkami po sběrnici RS-485. Obsahuje osm reléových výstupů pro napětí max. 230Vst. Šest výstupních relé je vybaveno zapínacím kontaktem, zbývající dvě mají přepínací kontakt. Jednotka je napájena stejnosměrným napětím 24V. Obvody komunikačního rozhraní nejsou galvanicky odděleny od napájení. Jednotka používá pro komunikaci s nadřízeným systémem protokol ARION verze 1.00.
Jednotka může být rovněž použita jako výkonový prvek pro systémy s binárními výstupy, tvořenými otevřeným kolektorem se zatížitelností alespoň 50 mA při 50 V. Tyto binární výstupy pak budí přímo cívky výstupních relé. V takovém případě může být použita i jen jedna polovina jednotky, tzn. čtyři relé (tři se zapínacím kontaktem a jedno s přepínacím kontaktem).


Stručná data
Rozměry (ŠxVxH) 106 x 90 x 58 mm (53 x 90 x 58 mm)
Napájení 24 V DC, 1VA
8 (4) binární výstupy 230V, 50 Hz