REGULÁTOR BASPELIN CPL

Servisní dokumentace EQ23

Regulátor baspelin CPL je určen pro měření a indikaci čtyř analogových veličin a pro řízení malých regulačních okruhů. Může plnit funkce měřicí a indikační jednotky, limitního regulátoru, klouzavého regulátoru výkonu nebo polohy, regulátoru s automatickými časovými funkcemi, ekvitermního regulátoru apod. Konkrétní aplikace je určena zapojením vstupní části a použitým programovým vybavením. Jednotka CPL obsahuje šest releových výstupů, pět binárních vstupů pro napětí 230Vst a čtyři analogové vstupy, které mohou být uzpůsobeny na měření teplot pomocí snímačů Pt100, měření poloh pomocí odporových vysílačů 100 až 300W nebo měření napěťových a proudových signálů. Konstrukčně je jednotka řešena jako přístroj pro montáž na DIN lištu, šířka 6 modulů (105mm). Pro ovládání a nastavování provozních parametrů má regulátor šest tlačítek, k zobrazování slouží dvouřádkový alfanumerický displej. Ovládání jednotky a předávání naměřených údajů je možné i pomocí komunikační linky RS-485.


Technická data regulátoru CPL
Rozměry (ŠxVxH) 105 x 90 x 60 mm
Napájení 9 Vst (50 Hz), 5VA
Spínací schopnost šest releových výstupů 3 A při 230 V 50 Hz
Vstupní signály: čtyři volitelné analogové vstupy odporový platinový teploměr Pt100,
odporový snímač 100 až 300ohm
proudový 0..20mA (2..20mA, 4..20mA)
napěťový 0..10V (0..1V, -1V..1V atd.)
pět binárních vstupů 230V, 50 Hz
Komunikační kanál RS-485
Montáž na lištu TS35, 6 modulů
Programové vybavení regulátorů baspelin CPL
Dvouokruhový ekvitermní regulátor EQ23 Dva okruhy třístavové ekvitermní regulace, každý s výstupem pro ovládání chodu oběhového čerpadla,
provoz podle týdenního nebo jednoho ze čtyř denních programů,
možnost regulace na konstantní teplotu nebo regulace podle jedné ze dvou topných křivek s možností posuvu,
možnost nastavení prahu venkovní teploty pro blokování provozu,
možnost omezení provozu topného okruhu při poklesu teploty vratné vody,
možnost indikace stavu pěti binárních obvodů.
  První okruh může být použit pro řízení kotle podle časového programu, na stálou teplotu nebo podle křivky.

Další verze programového vybavení na konkrétní aplikace je možno objednat po dohodě.